Czasem w naszym życiu pojawiają się niespodziewane sytuacje, które „wywracają nasze życie do góry nogami” zaburzając naszą równowagę psychiczną. Towarzyszą im zwykle bardzo silne emocje. Zdarza się, że w ciągu chwili wali się nam świat, przestajemy racjonalnie myśleć, nie widzimy wyjścia w sytuacji a lęk paraliżuje nasze ciało. Pomocną w poradzeniu sobie z wydarzeniem kryzysowym, wywołanym przez nagłe, trudne wydarzenie lub będącym konsekwencją długotrwałego stresu, jest interwencja kryzysowa.

Co uzyskam dzięki interwencji kryzysowej?

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej sprzed kryzysu, odzyskanie poczucia kontroli oraz przywrócenie dostępu do posiadanych zasobów, które mogą być chwilowo ograniczone. Interwencja kryzysowa ma za zadanie uświadomienie istoty sytuacji, zmianę poglądów i przekonań związanych z wydarzeniami wywołującymi silny stres oraz zwiększenie kompetencji klienta w radzeniu sobie z problemem.

Interwencja kryzysowa nie jest pracą z obszarami cech charakteru, wzorców osobowości ani schematów. Podczas spotkań koncentrujemy się na tym aby osoba przeżywająca silny stres zobaczyła inną perspektywę (poszerzyła pole myślenia), nazywamy emocje, ustalamy plan działania.

W przypadku sytuacji kryzysowych kluczowy jest czas

To właśnie dlatego warto zgłosić się po pomoc jak najszybciej! Interwencja kryzysowa to zwykle kilka spotkań, na które umawiamy się każdorazowo indywidualnie, planując poszczególne działania mające na celu przezwyciężenie kryzysu przez klienta. Niektóre osoby po zakończeniu interwencji kryzysowej potrzebować mogą dalszego wsparcia psychologicznego lub psychoterapii.

Kiedy zgłosić się po pomoc?

Sytuacją kryzysową może być np. strata bliskiej osoby, choroba, utrata pracy, rozpad związku, udział w wypadku lub inne nagłe, nieoczekiwane wydarzenie życiowe, powodujące silny stres lub doznawany długotrwały (chroniczny) stres powodujący poczucie „dojścia ściany”, wywołujący silny lęk lub ataki paniki.

Kategorie: Blog

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.