Mediatorka stała przy Sądach Okręgowych, Terapeutka Rodzinna, Trenerka Rozwoju Osobistego, asertywności i komunikacji Interpersonalnej

Wieloletnia mediator przy Sądach Okręgowych, specjalizująca się w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilnego. Propagatorka mediacji jako metody ugodowego rozwiązywaniu konfliktów okołorozwodowych, związanych z opieką nad dziećmi i podziałami majątków. W swojej pracy reprezentuje interesy dzieci, które w procesie rozwodowym nie mogą zabrać głosu i często są narzędziem w rękach rodziców.

Prowadzi terapie rodzinne: indywidualne i wspólne dla partnerów, dla całych rodzin, oraz dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy łączy metody warsztatowe z terapeutycznymi, dzięki czemu uzyskanie oczekiwanego rezultatu jest znacznie szybsze. Klasyczna terapia pomaga uświadomić problem, a praca warsztatowa przyśpiesza naukę rozwiązywania problemu. Skutkiem takiego podejścia terapeutycznego, jest szybka zmiana myślenia i funkcjonujących schematów, wiara we własne możliwości oraz w zrealizowanie swoich planów, w krótkim czasie.


Jako trener prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie komunikacji, asertywności i poczucia własnej wartości. Uczy, jak prawidłowo komunikować się bez przemocy, wyrażać właściwie swoje potrzeby, myśli, emocje i uczucia, jak stawiać granice, nie przekraczając cudzych granic.

Jest autorką cyklu „Kubatura związków” w www.dobre.radio, w którym omawia relacje międzyludzkie, rozwiązywanie problemów w związkach, uczy komunikacji bez przemocy, naświetla problemy związane z rodzicielstwem i wychowywaniem dzieci, porusza aspekty prawne związane z rodziną i rozwodami.


Napisała książkę „Jak rozłączyć, co Bóg złączył”, a inspiracją była jej własna droga, którą przeszła w Sądzie Metropolitalnym, chcąc uzyskać uznanie małżeństwa za nieważnie zawarte. Drogę tę przeszła sama, bez wsparcia ze strony adwokatów kościelnych i opisała ją w formie opowiadania, przytaczając jednocześnie obowiązujące przepisy prawa kanonicznego z omówieniem. To napisany łatwym językiem, przewodnik po przepisach, interpretacji i możliwych problemach w kontakcie z instytucją Kościoła.