Wsparcie psychologiczne

To krótkoterminowa forma pomocy, z której warto skorzystać gdy doświadczasz stresującej sytuacji życiowej, czujesz przeciążenie z powodu natłoku codziennych obowiązków, masz trudność w przystosowaniu się do zmian ub gdy planujesz zmiany ale czujesz, że są one dla Ciebie obciążeniem lub się ich obawiasz. Być może czujesz przeciążenie łączeniem obowiązków domowych i pracy zawodowej, nie umiesz się odnaleźć w nowej sytuacji po urodzeniu dziecka, czujesz że nie jesteś wystarczająco dobra, czujesz że coś nie tak dzieje się w Twoim związku? Wspierająca rozmowa pozwoli Ci zobaczyć problem z innej perspektywy, nazwać uczucia i emocje, uwolnić ię od poczucia winy i podjąć działania mające na celu odzyskanie utraconej równowagi psychicznej.

Interwencja Kryzysowa

Czasem w naszym życiu pojawiają się niespodziewane sytuacje, które mówiąc kolokwialnie „wywracają nasze życie do góry nogami” zaburzając naszą równowagę psychiczną. Towarzyszą im zwykle bardzo silne emocje. Zdarza się, że w ciągu chwili wali się nam świat, przestajemy racjonalnie myśleć, nie widzimy wyjścia w sytuacji a lęk paraliżuje nasze ciało. Pomocną w poradzeniu sobie z wydarzeniem kryzysowym, wywołanym przez nagłe, trudne wydarzenie lub będącym konsekwencją długotrwałego stresu, jest interwencja kryzysowa.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej sprzed kryzysu, odzyskanie poczucia kontroli oraz przywrócenie dostępu do posiadanych zasobów, które mogą być chwilowo ograniczone. Interwencja kryzysowa ma za zadanie uświadomienie istoty sytuacji, zmianę poglądów i przekonań związanych z wydarzeniami wywołującymi silny stres oraz zwiększenie kompetencji klienta w radzeniu sobie z problemem.

Interwencja kryzysowa nie jest pracą z obszarami cech charakteru, wzorców osobowości ani schematów. Podczas spotkań koncentrujemy się na tym aby osoba przeżywająca silny stres zobaczyła inną perspektywę (poszerzyła pole myślenia), nazywamy emocje, ustalamy plan działania.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)

To nurt terapii krótkoterminowej, w której będziemy pracować nad skonstruowaniem optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której się znalazłaś. Podczas spotkania będziemy wspólnie szukać Twoich mocnych stron, skupiając się na rozwiązywaniu trudności, szukaniu rozwiązań problemów, skupimy się na teraźniejszości oraz pożądanej przyszłości. Co ważne, w TSR kierunek terapii wyznacza nie rodzaj problemów, ale cel i to czego chce klient. Przyjrzymy się zatem Twoim potrzebom oraz ustalimy czego potrzebujesz aby zmiana była możliwa.

Pracując w nurcie TSR nie analizujemy przyczyn i  istoty trudności, nie odwołujemy się do minionych przeżyć, nie “rozgrzebujemy” przeszłości. Oczywiście podczas rozmowy wątki te mogą się pojawić, bo przecież przeszłość i nasze doświadczenia są cennymi i użytecznymi zasobami do poradzenia sobie z trudnościami teraz i w przyszłości.  Naszym celem jest jednak znalezienie takiego rozwiązania abyś samodzielnie umiała dać sobie radę z pojawiającymi się trudnościami.